0
કમુ મા - Best story in Gujarati by Mukeshbhai sojitra કમુ મા - Best story in Gujarati by Mukeshbhai sojitra

                  અમદાવાદની એક જાણીતી એન્જીનીયરીંગ કોલેજનાં ત્રીસ વિદ્યાર્થીઓ એ દિવાળીનાં વેકેશનમાં એક નાનકડી સૌરાષ્ટ્રની ટુર નું આયોજન કર્...

Read more »

0
ધન તેરસ(Dhan Teras)-Best story in Gujarati by mukeshbhai Sojitra ધન તેરસ(Dhan Teras)-Best story in Gujarati by mukeshbhai Sojitra

                  ગટીઓ અને ધમો  પૂણાગામ થી સારોલી જવાના ઉબડખાબડ રસ્તા પર આવેલી કેનાલની પાસે આવેલ કેળાના ખેતરમાં બેઠા હતાં. જાતના દેવી પૂજક...

Read more »

0
વ્યવસ્થા!!! જડબેસલાક!!! - Best Story in Gujarati by Mukeshbhai Sojitra વ્યવસ્થા!!! જડબેસલાક!!! - Best Story in Gujarati by Mukeshbhai Sojitra

     આજ દિવાળી હતી ને ઠેઠ શરદપૂનમ થી ગામના  આ ચારેય ભાભલા ખુશ હતાં... આમ તો બે વરહ પહેલાં આમાંથી એક ભાભો અમેરિકા ગયેલો, તે બાકી આ ગામમાં આ...

Read more »

0
અભાગીયા-Best Story in Gujaratti by Mukeshbhai Sojitra અભાગીયા-Best Story in Gujaratti by Mukeshbhai Sojitra

               ગીરની કંદરામાં આવેલું ગોકળગામ ગામ રળિયામણું હતું. જમીન બરાબર ક્સ વાળી હતી ને ઉપજ પણ સારી પણ હવે નવી પેઢીને જીરા કરતાં હીરામ...

Read more »

0
How Link to gas connection- આધાર કાર્ડ ગેસ કનેક્શન સાથે ONLINE લિંક કરો How Link to gas connection- આધાર કાર્ડ ગેસ કનેક્શન સાથે ONLINE લિંક કરો

આધાર કાર્ડ ગેસ કનેક્શન સાથે ONLINE લિંક કરો click here આધાર કાર્ડ નંબરને મતદાર યાદી સાથે જોડવાનું કામ શરૂ થયુ છે cl...

Read more »

0
HOW TO LINK AADHAR CARD IN VOTER LIST ? HOW TO LINK AADHAR CARD IN VOTER LIST ?

અત્યારે આધાર કાર્ડ નંબરને મતદાર યાદી સાથે જોડવાનું કામ શરૂ થયુ છે તો તમારા આધાર કાર્ડ નંબરને મતદારયાદી સાથે ઘેર બેઠા SMS દ્વારા કેમ જોડવો...

Read more »
 
 
Top